Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục đích thu thập thông tin

Để truy cập và tìm hiểu một số sản phẩm tại website, Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.  

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách hàng dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

Thegioicuadep.vn cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Thegioicuadep.vn cung cấp và bảo hành, bảo trì trong suốt quá trình Quý khách hàng sử dụng các sản phẩm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Thegioicuadep.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Việt Nam Center

Địa chỉ: 09 Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Hotline: 0966.295.595

Email: thegioicuadep.hue@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách hàng có quyền liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới thegioicuadep.hue@gmail.com để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.  

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thegioicuadep.vn cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
  • Thegioicuadep.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên. 
Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại website của chúng tôi, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.